Jwalamalini Devi

Swasti Shri Lakshmisena Bhattaraka

Sri Chandraprabha Thirtankara

Sri Simhanagadde NR Pura Jwalamalini | Shri Lakshmisena Bhattaraka

Shri Kshetra Simhanagadde

Glimpses of Shri Kshetra Simhanagadde

Glimpses of Shri Kshetra Simhanagadde

Know more about Shri Atishaya Kshetra Simhanagadde

Read More
Swasti Shri Lakshmisena Bhattaraka

Swasti Shri Lakshmisena Bhattaraka Mahaswamigalu

Know more about Swasti Shri Lakshmisena Bhattaraka Mahaswamigalue

Read More

Location

Address:

Sri Kestra Simhanagadde,
NR Pura, Chikkamagaluru district, Karnataka.
Pin – 577134
Phone :+91 8266220609

Contact Us