H H Swasti Sri Lakshmisena Bhattrakaru, Sri Kestra Simhanagadde Jaina Matha/Monastery of NR Pura visited H H Acharya Sri Vishuddasagara Maharajaru in Hyderabad on 12th & 13th Jun 2018.

Blog comments